Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja za naučnu oblast zaštita šuma i urbanog zelenila možete preuzeti na linku ispod:

Izvještaj Komisije