Izvještaj Komisije za prijem studenata u I godinu II ciklusa studija

Izvještaj Komisije, sa konačnom rang listom možete preuzeti na linku ispod:

Izvještaj i konačna rang lista