Izvještaj Komisije za prijem studenata u I godinu II ciklusa studija

Odluku vijeća Fakulteta o usvajanju Izvještaja Komisije, kao i Izvještaj sa preliminarnom rang listom možete preuzeti na linkovima ispod:

Odluka Vijeća Fakulteta

Izvještaj Komisije i preliminarna rang lista