IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE

ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU    

 Komisija za izradu pripreme prijedloga za izbor nastavnika

za naučnu oblast „Projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi“        

        VIJEĆU ŠUMARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

 Odlukom Vijeća Šumarskog fakulteta u Sarajevu, broj: 01/6-3985/17, donesenoj na II sjednici od 09.11.2017., imenovana je Komisija za izradu izvještaja sa prijedlogom za izbor nastavnika (sva zvanja) za naučnu oblast „Projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi“.

 U Komisiju su imenovani:

 

 1. dr. sci. Dževada Sokolović, vanredni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na naučnoj oblasti: Projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi - za predsjednika Komisije,

 2. dr. sci. Igor Potočnik, redovni profesor Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani (Slovenija), naučna oblast Gozdne tehnike in gozdno delo - za člana Komisije i

 3. dr. sci. Emina Hadžić, vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast Hidrotehnika i okolišni inžinjering - za člana Komisije.


Izvještaj Komisije možete preuzeti na linku ispod:

Izvještaj