Izvještaj Komisije za izbor u akademska zvanja

ŠUMARSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Komisija za pripremu prijedloga za izbor nastavnika svih zvanja za užu naučnu oblast „Iskorištavanje šuma“

 Sarajevo, 01.10.2018. godine

 VIJEĆU ŠUMARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

 

Odlukom Vijeća Šumarskog fakulteta u Sarajevu, donesenoj na XXIV sjednici održanoj 18.09.2018. godine (br. odluke: 01/6-2769/18), imenovana je Komisija za pripremu prijedloga za izbor nastavnika svih zvanja na naučnu oblast „Iskorištavanje šuma“ na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u sastavu:

 

  1. Dr. sci. Tomislav Poršinsky, redoviti profesor Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uža znanstvena oblast „Šumarske tehnike i tehnologije“, predsjednik,

 

  1. Dr. sci. Velid Halilović, vanredni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast „Iskorištavanje šuma“, član,

 

  1. Dr. sci. Mirza Dautbašić, redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast „Zaštita šuma“, član.

 

Na konkurs za izbor nastavnika svih zvanja za užu naučnu oblast „Iskorištavanje šuma“, objavljen dana 10. 07. 2018. godine u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i WEB stranici Šumarskog fakulteta, pristigla je jedna prijava za izbor u zvanje vanredni profesor kandidata dr. sci. Jusuf Musić, docenta na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 Dopisom broj: 01/1-2508/18, od 04.09.2018. godine, obaviješteni smo od sekretara Fakulteta da je prijava doc. dr. Jusufa Musića u skladu sa uslovima utvrđenim konkursom i Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

 Komisija je obavila povjereni joj zadatak i u vezi s tim podnosi sljedeći:

IZVJEŠTAJ KOMISIJE