IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA

ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika

svih zvanja za naučnu oblast „Zaštita šuma i urbanog zelenila“

 Sarajevo, 04. 04. 2018. godine

 VIJEĆU ŠUMARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

 Odlukom Vijeća Šumarskog fakulteta u Sarajevu (broj 01/6-859/18 od 29. 03. 2018. godine), imenovana je Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika svih zvanja za naučnu oblast „Zaštita šuma i urbanog zelenila“ na Šumarskom fakultetu u Sarajevu u sastavu:

  1. dr. Mirza Dautbašić, redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast Zaštita šuma i urbanog zelenila, predsjednik Komisije,
  2. dr. Boris Hrašovec, redovni profesor Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, znanstveno područje Zaštita šuma, član i
  3. dr. Josip Margaletić, redovni profesor Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, znanstveno područje Zaštita šuma, član.


Izvještaj Komisije za izbor u akademska zvanja možete pogledati na linku ispod:

Izvještaj Komisije