Izmjena rasporeda polaganja ispita jesenjeg ispitnog roka

Obavještavamo Vas o promjeni rasporeda polaganja ispita u jesenjem ispitnom roku usljed izvođenja radova u sali 4 Šumarskog fakulteta. 

Raspored možete preuzeti na sljedećim linkovima: 

raspored - ljetni semestar 
raspored - zimski semestar