IZBOR TEME ZAVRŠNOG RADA I CIKLUSA STUDIJA

UNIVERZITET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

Sarajevo, 06. 03. 2018.

OBAVIJEST

IZBOR TEME ZAVRŠNOG RADA I CIKLUSA STUDIJA

za studijsku 2017-18. godinu na odsjecima Šumarstvo i Hortikultura.

 

Na osnovu Kataloga tema završnih radova I ciklusa studija za studijsku 2017-18. godinu koji je usvojilo Vijeće Fakulteta, te u skladu sa članom 21 Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu,

dana 19. 03. 2018.godine u periodu od 9:00 – 10:00 u sali 203 će se obaviti izbor teme završnog rada I ciklusa studija za studente oba odsjeka.

Prioritet izbora mentora i teme završnog rada I ciklusa studija ostvaruju studenti prema sljedećim kriterijima:

  1. prosječna ocjena I i II godine I ciklusa studija,
  2. broj položenih ispita i
  3. broj ECTS poena.

Opredjeljenje za mentora vrši se prema rang listi uspješnosti studenata koja je postavljena na oglasnoj ploči Fakulteta. Opredjeljenje se verifikuje potpisom studenta. Studenti koji se ne odazovu na zakazni termin gube pravo prioriteta izbora i izbor vrše nakon završene regularne procedure.

Nakon formiranja liste mentora i studenata, studenti su dužni da ODMAH kontaktiraju mentora radi dogovora o temi završnog rada i popunjavanju obrasca PZR-1.

Katalog tema možete preuzeti na slijedećem linku:

KATALOG TEMA ZAVRŠNIH RADOVA i CIKLUSA U STUDIJSKOJ 2017-2018


Prodekan za nastavu

prof. dr. Dževada Sokolović