IZBOR 150 ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članom 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16), te u skladu sa Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu po programu „150+“ broj: 04/1-34-01-150+/18 zaključenim 04. 05. 2018. godine između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu i na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-512/18 od 11. 05. 2018. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

raspisuje

 

KONKURS ZA IZBOR 150 ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA

NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

Konkurs možete preuzeti na linku ispod:

KONKURS ZA IZBOR 150 ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNSA

IZMJENA I DOPUNA KONKURSA ZA IZBOR 150 ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNSA