Interni poziv za učešće u drugom ciklusu TRAIN programa

Obavijest

Na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba) objavljen je Interni poziv za učešće u drugom ciklusu TRAIN programa u akademskoj 2017/2018. godini. Pravo učešća u programu obuke ima akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu u zvanjima: asistent, viši asistent i docent.