Interni poziv

Interni poziv za učešće u prvom ciklusu TRAIN programa u akademskoj 2019/2020. godini.

Više detalja u vezi sa prijavom nalazi se na web stranici Univerziteta u Sarajevu: http://www.unsa.ba/konkursi/interni-poziv-za-ucesce-u-train-programu-u-prvom-ciklusu-u-akademskoj-20192020-godini

 TRAIN Interni poziv

Rok za podnošenje prijave za učešće je 23. 12. 2019. godine.