International Summer University 2015

Objavljujemo poziv za XV  International Summer University 2015 u Prištini koji će se održati na Univerzitetu “Hasan Prishtina”.

Informacije o aplikaciji i procedurama možete pronaći na sljedećim linkovima: 

Call for application 
Apllication form
 

Rok za prijavu je 30 decembar 2014 godine. 
Za više informacija kontaktirajte Ms. Mirjeta Ismajli : mirjeta.ismajli@uni-pr.edu