INFORMACIJE O PROJEKTIMA
FACESMAP FP1201

Forest Land Ownership Changes in Europe: Significance for Management And Policy

 

Četvrti zajednički sastanak radnih grupa i članova upravnog odbora projekta FACESMAP FP 1201 je održan od 8. do 10. juna 2015. godine u Zagrebu. Glavni cilj projekta koji se realizira u okviru COST programa (European Cooperation in Science and Technology) je dobijanje uvida u promjene vlasničkih odnosa nad šumama i šumskim zemljištem na evropskom nivou, ukazivanje na posljedice tih promjena, te iznalaženje novih pristupa u gospodarenju šumama i šumarskoj politici. Značaj FACESMAP projekta se ogleda u činjenici da trenutno ne postoji sveobuhvatni pregled stanja i analiza problematike promjena vlasništva nad šumama i šumskim zemljištem u Evropi. Koordinator projekta u kojem učestvuje 30-ak zemalja je Dr. Gerhard Weiss sa Univerziteta BOKU (the University of Natural Resources and Life Sciences). U okviru projekta je objavljena publikacija koja sadrži 28 nacionalnih izvještaja. Svi izvještaji, kao i izvještaj za Bosnu i Hercegovinu (AVDIBEGOVIĆ, M., MUTABDŽIJA BEĆIROVIĆ, S., BEĆIROVIĆ, DŽ., MARIĆ, B., DELIĆ, S., COMIĆ, D. 2015: Case study - Bosnia and Herzegovina, in: Živojinović, I., Weiss, G., Lidestav, G., et. al. (2015): Forest Land Ownership Change in Europe, COST Action FP1201 FACESMAP Country Reports, Joint Volume, EFICEEC-EFISEE Research Report. University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Wienna) su dostupni na linku: http://facesmap.boku.ac.at/index.php/activities/country-reports

Slika sa sastanka članova radnih grupa i članova upravnog odbora iz Soprona (Mađarska)

Više informacija o COST akciji FACESMAP FP1201 možete pronaći na web stranicama:

http://facesmap.boku.ac.at/

http://www.cost.eu/COST_Actions/fps/FP1201


MEST - MSc
Degree on Management of Sustainable and Ecological Tourism

 

Zadnji sastanak tima MEST projekta je održan 21.09.2015. godine u Madridu. MEST je projekat koji se realizira u okviru Erasmus programa (Erasmus Lifelong Learning Programme) sa ciljem razvoja međunarodnog Master programa iz područja menadžmenta održivog i ekološkog turizma u periodu 2013. - 2015. godine. Partnerski konzorcije MEST projekta se sastoji od javnih ustanova, malih i srednjih preduzeća i akademskih institucija iz sedam zemalja (Španija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Rumunija, Njemačka, Estonija, Bosna i Hercegovina i Grčka). Generalni koordinator projekta je Tehnički Univerzitet iz Madridu. MEST program nastoji objediniti pitanja iz domena održivog razvoja, ekologije i turizma u jedinstven obrazovni program, koji okuplja pojedince iz različitih disciplina, sa univerziteta i iz poslovnog svijeta. Na taj način MEST kombinira teoretsku dimenziju obrazovanja sa praktičnim rješenjima iz svakodnevnog života. Visokoškolske institucije u okviru projekta nude set specijaliziranih “online“ kurseva koji tretiraju različite aspkte održivog i ekološkog turizma. Studenti će biti u prilici da dobiju znanja iz različitih disciplina, sa posebnim naglaskom na neophodnost bliske suradnje i interkacije između obrazovnih, političkih, socioloških, ekoloških, ekonomskih i okolišnih aktera i problema.

 

 Slika sa posljednjeg sastanka projektnog tima u Madridu (septembar 2015. godine)

Više informacija o MEST projektu možete pronaći na sljedećim web stranicama:

http://www.sustainablecotourism.eu/en/

https://www.facebook.com/MESTecotourism

https://twitter.com/MESTecotourism