III SEMINAR - Integralna zaštita šuma sa međunarodnim učešćem

JP „ŠPD ZDK“ D.O.O. ZAVIDOVIĆI, ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU I
UDRUŽENJE INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ORGANIZUJU
                                                                  III. SEMINAR
                                                      INTEGRALNA ZAŠTITA ŠUMA
                                                     SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
                              U TEŠNJU, 07.12.2017 GODINE U HOTELU VILLA UKUS - TEŠANJ
PROGRAM SEMINARA MOŽETE PREUZETI NA LINKU ISPOD:
Program SEMINARA