II LJETNI ISPITNI ROK

II LJETNI ISPITNI ROK - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

2016/2017 AKADEMSKE GODINE

II semestar I ciklusa studija – Odsjek ŠUMARSTVO

VRIJEME

Ponedjeljak

03. 07. 2017.

Srijeda

05. 07. 2017.

Petak

07. 07. 2017.

Ponedjeljak

10. 07. 2017.

Četvrtak

13. 07. 2017.

8.00 - 10.00

Genetika šumskog drveća

(Sala 4, 104, 203, 204)

Sistematika biljaka (Sala 4, 104, 203, 204)

Nauka o drvetu (Sala 4, 203, 204)

Fiziologija drveća

(Sala 4, 104, 203, 204)

Dendrologija

(Sala 4, 104, 203, 204)

10.00-11.00

 

 

 

 

11.00-12.00

 

 

 

 

 

12.00-13.00

 

 

 

 

 

13.00-14.00

 

 

 

 

 

14.00-15.00

 

 

 

 

 

 


II LJETNI ISPITNI ROK - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

2016/2017 AKADEMSKE GODINE

II semestar I ciklusa studija – Odsjek HORTIKULTURA

VRIJEME

Ponedjeljak

03. 07. 2017.

Srijeda

05. 07. 2017.

Petak

07. 07. 2017.

Ponedjeljak

10. 07. 2017.

Četvrtak

13. 07. 2017.

Petak

14. 07. 2017.

8.00 - 10.00

Genetika u hortikulturi

(Sala 4, 104, 203, 204)

Sistematika biljaka (Sala 4, 104, 203, 204)

Osnove građevinarstva (Sala 104)

Fiziologija biljaka u hortikulturi (Sala 4, 104, 203, 204)

Dendrologija

(Sala 4, 104, 203, 204)

Uvod u urbanizam (Sala 220)

10.00-11.00

 

 

 

 

 

 

11.00-12.00

 

 

 

 

 

 

12.00-13.00

 

 

 

 

 

 

14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 


 

II LJETNI ISPITNI ROK - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

2016/2017 AKADEMSKE GODINE

IV semestar I ciklusa studija – Odsjek: ŠUMARSTVO

VRIJEME

Ponedjeljak

03. 07. 2017.

Srijeda

05. 07. 2017.

Petak

07. 07. 2017.

Ponedjeljak

10. 07. 2017.

Srijeda

12. 07. 2017.

 

8.00 - 9.00

 

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

 

 

 

10.00 – 12.00

Dendrometrija

(Sala 4, 104)

 

Šumski proizvodi

(Sala 4, 104)

 

Osnovi nauke o tlu / Pedologija

(Sala 4, 104)

Fitocenologija u šumarstvu

(Sala 4, 104)

 

Šumska transportna infrastruktura

(Sala 4, 104)

 

 

12.00-13.00

 

 

 

 

 

13.00-14.00

 

 

 

 

 

 

14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI – termini polaganja izbornih predmeta su u dogovoru sa predmetnim nastavnicima koji će dostaviti termin studentskoj službi


II LJETNI ISPITNI ROK - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

2016/2017 AKADEMSKE GODINE

IV semestar I ciklusa studija – Odsjek HORTIKULTURA

VRIJEME

Ponedjeljak

03. 07. 2017.

Srijeda

05. 07. 2017.

Petak

07. 07. 2017.

Ponedjeljak

10. 07. 2017.

Srijeda

12. 07. 2017.

8.00 - 9.00

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

 

 

10.00 – 12.00

Dendrometrija

(Sala 4, 104)

 

Parkovsko perensko i jednogodišnje bilje

(Sala 220)

Hortikulturna entomologija

(Sala 220)

Osnovi nauke o tlu u hortikulturi (Sala 4 i 104)

Fitocenologija

(Sala 4, 104)

 

12.00-13.00

 

 

 

 

 

13.00-14.00

 

 

 

 

 

14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI – termini polaganja izbornih predmeta su u dogovoru sa predmetnim nastavnicima koji će dostaviti termin studentskoj službi


                        II LJETNI ISPITNI ROK - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

2016/2017 AKADEMSKE GODINE

VI semestar I ciklusa studija – Odsjek ŠUMARSTVO

VRIJEME

Ponedjeljak

03. 07. 2017.

Srijeda

05. 07. 2017.

Petak

07. 07. 2017.

Ponedjeljak

10. 07. 2017.

Srijeda

12. 07. 2017.

Petak

14. 07. 2017.

 

8.00 - 9.00

 

 

 

 

 

Uzgajanje šuma (Sala 203, 104, 204)

 

9.00-10.00

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 11.00

Uređivanje šuma

(Sala 203, 204)

 

 

 

 

 

 

 

11.00-12.00

 

Ekonomika šumarstva

(Sala 203, 204)

 

 

 

12.00-14.00

 

Organizacija poslovnih sistema u šumarstvu

(Sala 203, 204)

Iskorištavanje šuma

(Sala 203, 204)

 

 

 

 

 

15.00-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            II LJETNI ISPITNI ROK - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

2016/2017 AKADEMSKE GODINE

VI semestar I ciklusa studija – Odsjek HORTIKULTURA

VRIJEME

Ponedjeljak

03. 07. 2017.

Srijeda

05. 07. 2017.

Petak

07. 07. 2017.

Ponedjeljak

10. 07. 2017.

Srijeda

12. 07. 2017.

 

8.00 - 9.00

 

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

 

 

 

10.00 – 11.00

 

Ekonomika preduzeća u hortikulturi

(Sala 303)

Osnove GIS-a sa katastrom urbanog zelenila

(Sala 105)

 

 

 

 

 

 

11.00-12.00

 

 

12.00-13.00

 

 

 

 

 

 

13.00-14.00

 

 

 

 

 

 

14.00-15.00

Organizacija poslovanja u hortikulturi

(Sala 203)

 

 

 

Podizanje i njega zelenila

(Sala 220)

 

 


II LJETNI ISPITNI ROK - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

2016/2017 AKADEMSKE GODINE

II semestar II ciklusa studija – ODRŽIVO UPRAVLJANJE ŠUMSKIM RESURSIMA

VRIJEME

Utorak

04. 07. 2017.

Četvrtak

06. 07. 2017.

Utorak

11. 07. 2017.

Četvrtak

13. 07. 2017.

Petak

14. 07. 2017.

8.00 - 9.00

 

 

 

 

 

9.00-10.00

Inventure u šumama

(Sala 203)

 

Entomofauna šumskih ekosistema (Sala 203)

 

 

10.00 – 11.00

Patogeni šumskog drveća

(Sala 203, 204)

 

Tehnike uzgajanja šuma

(Sala 203)

11.00-12.00

 

 

 

 

12.00-13.00

 

 

 

 

 

13.00-14.00

 

 

 

 

14.00-16.00

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI – termini polaganja izbornih predmeta su u dogovoru sa predmetnim nastavnicima koji će dostaviti termin studentskoj službi


II LJETNI ISPITNI ROK - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

2016/2017 AKADEMSKE GODINE

II semestar II ciklusa studija – PEJSAŽNA ARHITEKTURA

VRIJEME

Utorak

04. 07. 2017.

Četvrtak

06. 07. 2017.

Utorak

11. 07. 2017.

Četvrtak

13. 07. 2017.

Petak

14. 07. 2017.

8.00 - 9.00

 

 

 

Kompjutersko oblikovanje prostora

(Sala 105)

 

9.00 – 10.00

 

 

 

Oblikovanje vrtova

(Sala 220)

10.00 – 11.00

Štetnici urbanog zelenila

(Sala 220)

Patogeni ukasnog drveća

(Sala 203, 204)

Marketing, trgovina i tržište u hortikulturi

(Sala 303)

 

 

11.00-12.00

 

 

 

 

 

 

12.00-13.00

 

 

 

 

 

13.00-14.00

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI – termini polaganja izbornih predmeta su u dogovoru sa predmetnim nastavnicima koji će dostaviti termin studentskoj službi