I LJETNI ISPITNI ROK


 

I LJETNI ISPITNI ROK - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

2016/2017 AKADEMSKE GODINE

II semestar I ciklusa studija – Odsjek ŠUMARSTVO

VRIJEME

Ponedjeljak

12. 06. 2017.

Srijeda

14. 06. 2017.

Petak

16. 06. 2017.

Ponedjeljak

19. 06. 2017.

Srijeda

21. 06. 2017.

8.00 - 10.00

Sistematika biljaka (Sala 4, 104, 203, 204)

Genetika šumskog drveća

(Sala 4, 104, 203, 204)

Nauka od drvetu (Sala 4, 203, 204)

Fiziologija drveća

(Sala 4, 104, 203, 204)

Dendrologija

(Sala 4, 104, 203, 204)

10.00-11.00

 

 

 

 

 

11.00-12.00

 

 

 

 

 

12.00-13.00

 

 

 

 

 

13.00-14.00

 

 

 

 

 

14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

I LJETNI ISPITNI ROK - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

2016/2017 AKADEMSKE GODINE

II semestar I ciklusa studija – Odsjek HORTIKULTURA

VRIJEME

Ponedjeljak

12. 06. 2017.

Srijeda

14. 06. 2017.

Petak

16. 06. 2017.

Ponedjeljak

19. 06. 2017.

Srijeda

21. 06. 2017.

Petak

23. 06. 2017.

8.00 - 10.00

Sistematika biljaka (Sala 4, 104, 203, 204)

Genetika u hortikulturi

(Sala 4, 104, 203, 204)

Osnove građevinarstva (Sala 104)

Fiziologija biljaka u hortikulturi (Sala 4, 104, 203, 204)

Dendrologija

(Sala 4, 104, 203, 204)

Uvod u urbanizam (Sala 220)

10.00-11.00

 

 

 

 

 

 

11.00-12.00

 

 

 

 

 

 

12.00-13.00

 

 

 

 

 

 

14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I LJETNI ISPITNI ROK - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

2016/2017 AKADEMSKE GODINE

IV semestar I ciklusa studija – Odsjek: ŠUMARSTVO

VRIJEME

Ponedjeljak

12. 06. 2017.

Srijeda

14. 06. 2017.

Petak

16. 06. 2017.

Ponedjeljak

19. 06. 2017.

Srijeda

21. 06. 2017.

 

8.00 - 9.00

 

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

 

 

 

10.00 – 12.00

Fitocenologija u šumarstvu

(Sala 4, 104)

Šumski proizvodi

(Sala 4, 104)

 

Osnovi nauke o tlu / Pedologija

(Sala 4, 104)

Dendrometrija

(Sala 4, 104)

 

Šumska transportna infrastruktura

(Sala 4, 104)

 

12.00-13.00

 

 

 

 

 

13.00-14.00

 

 

 

 

 

 

14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI – termini polaganja izbornih predmeta su u dogovoru sa predmetnim nastavnicima koji će dostaviti termin studentskoj službi

 

I LJETNI ISPITNI ROK - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

2016/2017 AKADEMSKE GODINE

IV semestar I ciklusa studija – Odsjek HORTIKULTURA

VRIJEME

Ponedjeljak

12. 06. 2017.

Srijeda

14. 06. 2017.

Petak

16. 06. 2017.

Ponedjeljak

19. 06. 2017.

Srijeda

21. 06. 2017.

8.00 - 9.00

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

 

 

10.00 – 12.00

Fitocenologija

(Sala 4, 104)

Parkovsko perensko i jednogodišnje bilje

(Sala 220)

Hortikulturna entomologija

(Sala 220)

Osnovi nauke o tlu u hortikulturi (Sala 4 i 104)

Dendrometrija

(Sala 4, 104)

12.00-13.00

 

 

 

 

 

13.00-14.00

 

 

 

 

 

14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI – termini polaganja izbornih predmeta su u dogovoru sa predmetnim nastavnicima koji će dostaviti termin studentskoj službi

 I LJETNI ISPITNI ROK - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

2016/2017 AKADEMSKE GODINE

VI semestar I ciklusa studija – Odsjek ŠUMARSTVO

VRIJEME

Ponedjeljak

12. 06. 2017.

Srijeda

14. 06. 2017.

Petak

16. 06. 2017.

Ponedjeljak

19. 06. 2017.

Srijeda

21. 06. 2017.

Petak

23. 06. 2017.

 

8.00 - 9.00

 

 

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

 

Uređivanje šuma

(Sala 203, 204)

 

 

10.00 – 11.00

 

 

 

 

 

 

 

11.00-12.00

 

 

 

 

 

 

12.00-14.00

Ekonomika šumarstva

(Sala 203, 204)

Organizacija poslovnih sistema u šumarstvu

(Sala 203, 204)

 

Uzgajanje šuma (Sala 4 i 203)

 

 

 

Iskorištavanje šuma

(Sala 203, 204)

 

 

14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I LJETNI ISPITNI ROK - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

2016/2017 AKADEMSKE GODINE

VI semestar I ciklusa studija – Odsjek HORTIKULTURA

VRIJEME

Ponedjeljak

12. 06. 2017.

Srijeda

14. 06. 2017.

Petak

16. 06. 2017.

Ponedjeljak

19. 06. 2017.

Srijeda

21. 06. 2017.

 

8.00 - 9.00

 

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

 

 

 

10.00 – 11.00

 

Ekonomika preduzeća u hortikulturi

(Sala 303)

Osnove GIS-a sa katastrom urbanog zelenila

(Sala 105)

 

 

 

 

 

 

11.00-12.00

 

 

12.00-13.00

 

 

 

 

 

 

13.00-14.00

 

 

 

 

 

 

14.00-15.00

Organizacija poslovanja u hortikulturi

(Sala 203)

 

 

 

Podizanje i njega zelenila

(Sala 220)

 

 

 

ILJETNI ISPITNI ROK - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

2016/2017 AKADEMSKE GODINE

II semestar II ciklusa studija – ODRŽIVO UPRAVLJANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA

VRIJEME

Utorak

13. 06. 2017.

Četvrtak

15. 06. 2017.

Utorak

20. 06. 2017.

Četvrtak

22. 06. 2017.

Petak

23. 06. 2017.

8.00 - 9.00

 

 

 

 

 

9.00-10.00

Inventure u šumama

(Sala 203)

 

Entomofauna šumskih ekosistema (Sala 203)

 

Tehnike uzgajanja šuma

(Sala 203)

10.00 – 11.00

Patogeni šumskog drveća

(Sale 203 i 204)

 

 

11.00-12.00

 

 

 

 

12.00-13.00

 

 

 

 

 

13.00-14.00

 

 

 

 

14.00-16.00

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI – termini polaganja izbornih predmeta su u dogovoru sa predmetnim nastavnicima koji će dostaviti termin studentskoj službi

 

ILJETNI ISPITNI ROK - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

2016/2017 AKADEMSKE GODINE

II semestar II ciklusa studija – PEJSAŽNA ARHITEKTURA

VRIJEME

Utorak

13. 06. 2017.

Četvrtak

15. 06. 2017.

Utorak

20. 06. 2017.

Četvrtak

22. 06. 2017.

Petak

23. 06. 2017.

 

8.00 - 9.00

 

 

 

 

 

 

9.00 – 10.00

 

 

 

 

 

10.00 – 11.00

Štetnici urbanog zelenila

(Sala 220)

Patogeni ukasnog drveća

(Sale 203 i 204)

Marketing, trgovina i tržište u hortikulturi

(Sala 303)

 

Oblikovanje vrtova

(Sala 220)

 

11.00-12.00

 

 

 

12.00-14.00

 

 

 

Kompjutersko oblikovanje prostora

(Sala 105)

 

 

14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI – termini polaganja izbornih predmeta su u dogovoru sa predmetnim nastavnicima koji će dostaviti termin studentskoj službi