I i II TERMIN SEPTEMBARSKOG ROKA

RASPORED ISPITA ZA POLAGANJE PO STAROM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA I i II TERMIN SEPTEMBARSKOG ROKA

Tabela 1. Spisak predmeta koji će polagati studenti po SNPP-u u I terminu (08.– 21. 09. 2016. godine)

Redni br.

Naziv predmeta

Broj prijavljenih

Nastavnik

Sala

Datum

Vrijeme

1

Uređivanje šuma

9

doc. dr. Ahmet Lojo

303

15. 09. 2016.

10:00 h

2

Uzgajanje šuma

7

prof. dr. Faruk Mekić

4

08. 09. 2016.

12:00 h

3

Fitocenologija sa tipologijom šuma/Fitocenologija

3

prof. dr. Sead Vojniković

112

08. 09. 2016.

9:30 h

4

Prirast i prinos šuma

6

doc. dr. Aida Ibrahimspahić

301

15. 09. 2016.

11:00 h

5

Dendrometrija

2

prof. dr. Besim Balić

302

20. 09. 2016.

10:00 h

6

Šumski nasadi i melioracije

4

prof. dr. Ćemal Višnjić

222

14. 09. 2016.

9:00 h

7

Tehnologija drveta

3

prof. dr. Safet Gurda

307

16. 09. 2016.

9:00 h

8

Pedologija

1

prof. dr. Hamid Čustović

211

14. 09. 2016.

9:00 h

9

Šumarska entomologija/Entomologija

4

prof. dr. Mirza Dautbašić

220

15. 09. 2016.

10:00 h

10

Genetika sa oplemenjivanjem drveća/ Genetika sa oplemenjivanjem biljaka

2

prof. dr. Dalibor Ballian

218

22. 09. 2016.

8:30 h

11

Fitopatologija

1

prof. dr. Tarik Treštić

104

15. 09. 2016.

10:00 h

12

Uređivanje bujica

5

doc. dr. Muhamed Bajrić

313

14. 09. 2016.

10:00 h

13

Dendrologija/Dendrologija egzote i kultivari

1

prof. dr. Neđad Bašić

110

15. 09. 2016.

10:30 h

14

Fiziologija biljaka

2

prof. dr. Fatima Pustahija

217

22. 09. 2016.

9:00 h

15

Šumske komunikacije

2

prof. dr. Dževada Sokolović

 

14. 09. 2016.

10:00

16

Ekonomika šumarstva/Ekonomika u hortikulturi

1

prof. dr. Sabina Delić

203

15. 09. 2016.

12:00 h

17

Organizacija šumarstva

2

prof. dr. Mersudin Avdibegović

319

30. 09. 2016.

11:00 h

18

Iskorišćavanje šuma - specijalni proizvodi

4

prof. dr. Safet Gurda

307

16. 09. 2016.

9:00 h

19

Iskorišćavanje šuma

1

doc. dr. Jusuf Musić

309

16. 09. 2016.

14:00 h

20

Zaštita šuma

2

prof. dr. Osman Mujezinović

220

15. 09. 2016.

10:00 h

Tabela 2. Spisak predmeta koji će polagati studenti po SNPP-u II terminu (22. 09. – 30. 09. 2016. godine)

Redni br.

Naziv predmeta

Broj prijavljenih

Nastavnik

Sala

Datum

Vrijeme

1

Uređivanje šuma

6

doc. dr. Ahmet Lojo

303

22. 09. 2016.

10:00 h

2

Uzgajanje šuma

7

prof. dr. Faruk Mekić

201

19. 09. 2016.

10:30 h

3

Fitocenologija sa tipologijom šuma/Fitocenologija

2

prof. dr. Sead Vojniković

112

20. 09. 2016.

9:30 h

4

Prirast i prinos šuma

3

doc. dr. Aida Ibrahimspahić

301

22. 09. 2016.

11:00 h

5

Dendrometrija

1

prof. dr. Besim Balić

302

27. 09. 2016.

10:00 h

6

Šumski nasadi i melioracije

2

prof. dr. Ćemal Višnjić

222

14. 09. 2016.

9:00 h

7

Tehnologija drveta

2

prof. dr. Safet Gurda

307

23. 09. 2016.

9:00 h

9

Šumarska entomologija/Entomologija

2

prof. dr. Mirza Dautbašić

220

29. 09. 2016.

10:00 h

10

Genetika sa oplemenjivanjem drveća/ Genetika sa oplemenjivanjem biljaka

2

prof. dr. Dalibor Ballian

218

u dogovoru sa predmetnim nastavnikom

 

12

Uređivanje bujica

3

doc. dr. Muhamed Bajrić

313

27. 09. 2016.

10:00 h

13

Dendrologija/Dendrologija egzote i kultivari

2

prof. dr. Neđad Bašić

110

22. 09. 2016.

10:30 h

14

Fiziologija biljaka

1

prof. dr. Fatima Pustahija

217

22. 09. 2016.

9:00 h

15

Šumske komunikacije

1

prof. dr. Dževada Sokolović

 

28. 09. 2016.

9:00 h

17

Organizacija šumarstva

1

prof. dr. Mersudin Avdibegović

319

30. 09. 2016.

11:00 h

18

Iskorišćavanje šuma - specijalni proizvodi

1

prof. dr. Safet Gurda

307

23. 09. 2016.

9:00 h

19

Iskorišćavanje šuma

2

doc. dr. Jusuf Musić

309

26. 09. 2016.

10:00 h

20

Zaštita šuma

1

prof. dr. Osman Mujezinović

220

29. 09. 2016.

10:00 h