FMON - Konkurs

Poštovana/i,

Obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 27. 5. 2016. godine raspisalo Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini.

Integralni tekst Konkursa, kao i obrazac za prijavu, može se preuzeti na službenoj web stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke www.fmon.gov.ba.  

 

Pozivamo Vas da kompletirane prijave sa vašeg fakulteta/akademije/instituta dostavite na Protokol Rektorata Univerziteta u Sarajevu najkasnije do 13. juna 2016. godine do 16,00 sati, kako bismo objedinjenu dokumentaciju za prijavu Univerziteta u Sarajevu blagovremeno dostavili Ministarstvu.

Molimo Vas da ovu informaciju učinite dostupnom nastavnicima i saradnicima vašeg fakulteta/akademije/instituta.

 

Ova obavijest će biti dostupna i na www.unsa.ba.

 

APLIKACIONI OBRASCI MOGU SE PREUZETI NA LINKU ISPOD:
http://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/javni-poziv-za-sufinansiranje-programa-nauke-u-2016-godinihttp://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/javni-poziv-za-sufinansiranje-programa-nauke-u-2016-godini