FETEC 2016

U periodu od 02. do 04. O6. 2016. godine članovi Katedre za iskorišćavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi učestvovali su na Internacionalnom Simpozijumu za šumarsko inženjerstvo i tehnologije FETEC 2016 pod nazivom “Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas” čiji je organizator i domačin Šumarski fakultet iz Burse u Turskoj. Ko-organizator Simpozijuma je IUFRO Division 3.01.00.