Evropska noć istraživača

BiH učestvuje u Noći istraživača od 2012. godine, kada je manifestacija prvi put održana u Banjoj Luci. Ove godine, događaj se organizuje u Banjoj Luci, Sarajevu, Bijeljini i Mostaru. Namjera je da se aktivnosti odvijaju pod sloganom „Započni lančanu reakciju!” kampanjom sa fokusom na saradnji kroz nauku da bismo započeli lančanu reakciju pozitivnih promjena u društvu, demonstrirajući model uticaja inovacija na preduzetništvo. Implementacija aktivnosti se zasniva na međunarodnoj saradnji u predstavljanju naučnih dostignuća u regionu, Evropi i šire. Manifestacija je realizovana kroz više segmenata, a u njoj je uzeo učešća i Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu:
  • Naučno-informativni park sa demonstracijama eksperimenata, koji direktno uključuju posjetioce u komunikaciju sa istraživačima;
  • Takmičenje srednjoškolskih timova za najbolji naučni projekat;
  • Naučni kafe, gdje posjetioci mogu da razgovaraju sa naučnicima pod nazivom “RiNG ME”;
  • Razna takmičenja, igre i kvizovi, posebno kreirani za mlađu publiku;
  • „Nauka govori“ - predavanja i prezentacije naučno-istraživačkih radova i aktuelnih tema;
  • EU ćošak: predstavljanje aktivnosti EU o istraživanjima, politikama, kao i prikaz projekata koji su finansirani iz EU sredstava, a implementiraju se u BiH;
  • Prenose uživo predavanja istraživača iz još 10 država učesnica Evropske noći istraživača;
  • Tematske aktivnosti univerziteta, istraživačkih centara,muzeja i inovatorskih preduzetnika;
  • Sajam nauke i inovacija;
  • Projekcija filmova sa naučno-istraživačkom temom i Science Party.