Erasmus+ program

 
Ažurirana lista trenutno dostupnih stipendija iz Erasmus+ programa, akcije International Credit Mobility za studente i nastavnike/saradnike:
 • Konkursi: trenutno su otvoreni sljedeći konkursi u okviru Erasmus+ programa (međunarodna kreditna mobilnost) na sljedećim partnerskim univerzitetima:
  • Univerzitet u Mariboru, Slovenija (rok: 04.11.2016.)
  • Univerzitet u Heidelbergu, Njemačka (rok 08.11.2016.)
  • Univerzitet u Saarlandu, Njemačka (rok: 18.11.2016.)
  • Univerzitet u Varšavi, Poljska (rok: 05.12.2016.)
  • Univerzitet u Marburgu, Njemačka (rok: 08.12.2016.)
Trenutno otvoreni konkursi, u narednom periodu očekuje se još otvorenih konkursa.
Konkursi su objavljeni na web stranici Univerziteta u Sarajevu:  http://www.erasmus-unsa.ba/konkursi/.
U tekstu konkursa je naznačeno za koga su stipendije namijenjene, iznosi stipendija, tražena dokumentacija, te način prijavljivanja.