ERASMUS +

Zainteresovani master studenti šumarstva za međunarodnu razmjenu i suradnju sa University of Tuscia - Viterbo (Italija) - "Course Offer MSc Forestry and Environmental Resourcestrebaju se javiti Prodekanu za međunarodnu suradnju Prof. dr. Seadu Vojnikoviću najkasnije do 15.07.2017. Projekat razmjene studenata se odvija u okviru "Erasmus +" projekta za školsku godinu 2017/2018.