Eksperti iz Evropske Unije i Direktor Uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH na Šumarskom fakultetu

Eksperti iz Evropske Unije i Direktor Uprave za zaštitu zdravlja bilja Bosne i Hercegovine posjetili Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Danas su u službenoj posjeti Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu bili Dr. Hugo Mas (Španija) i Dr. Matteo Masspero (Italija) eksperti EU iz oblasti Zaštite šuma i direktor Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja dr. Goran Perković.

Tom prilikom gosti iz EU su održali predavanje studentima Šumarskog fakulteta na temu „Karantinski štetni organizmi na području EU“, a sa Direktorom Uprave je razgovarano o modalitetima saradnje ovih institucija u narednom periodu.