EKSPERTI GENERALNE DIREKCIJE ZA ŠUMARSTVO REPUBLIKE TURSKE U POSJETI BOSNI I HERCEGOVINI

EKSPERTI GENERALNE DIREKCIJE ZA ŠUMARSTVO REPUBLIKE TURSKE U POSJETI BOSNI I HERCEGOVINI

U sklopu posjete Preduzećima Šumarstva u FBiH i Udruženju šumarskih inženjera i tehničara, visoka delegacija šuma Republike Turske boravila je i u posjeti Šumarskom fakultetu.
Delegaciju je primio prof. dr. Mirza Dautbašić, te su u okviru sastanka dogovorene smjernice buduće saradnje između Generalne Direkcije šuma Republike Turske i našeg Fakulteta.
Eminentni stručnjaci iz oblasti protivpožarne zaštite g-din Nurettin DOĞAN i g - din İlhami AYDIN održali su prigodno predavanje. Poseban osvrt je bio na uspostavi kvalitetnog sistema prevenitvnih i direktnih mjera borbe protiv šumskih požara. Takođe prezentovana su i najviša dostignuća o ranoj detekciji požara koja se koriste trenutno u Turskoj kao i planirane inovacije u budućnosti. Predavanjima su prisutvovali brojni šumarski stručnjaci iz Preduzeća šumarstava iz FBiH.