Drugi prijavni rok

UNIVERZITET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

 

OBAVIJEST

Drugi prijavni rok za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija za studijsku 2019/2020. godinu traje od:

26. avgusta do 13. septembra 2019. godine.

Prijave na Konkurs se predaju u Studentsku službu od 11. do 13. sati u navedenom periodu.

 

SLOBODNA MJESTA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NAKON PRVOG UPISNOG ROKA ZA STUDIJSKU 2019/2020. GODINU

edni broj

NAZIV USTANOVE ODSJEK/ STUDIJ

Predviđeno trajanje prvog ciklusa studija, godine i ECTS

BROJ STUDENATA

Redovni studij – troškove snosi osnivač

Redovni studij – troškove studija snose sami studenti

Vanredni studij

DL studij

Strani državljani

Ukupno

1

Odsjek Šumarstvo

3 god/ 180

6

20

-

-

4

30

2

Odsjek Hortikultura

3 god/ 180

5

5

-

-

3

13

 

Ukupno drugi upisni rok

 

11

25

 

 

7

43

 

 

Prodekan za nastavu

Prof. dr. Dževada Sokolović