DANI OTVORENIH VRATA

Dani otvorenih vrata

 

Na „Danu otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu“ koji će se održat u srijedu 11. aprila 2018. godine od 12 do 17 sati u Kampusu Univerziteta u Sarajevu (prostor Centra za interdisciplinarne studije) zajedno sa ostalim članicama UNSA učestvovat će i Šumarski fakultet.

 „Dan otvorenih vrata na Šumarskom fakultetu“ održat će se u četvrtak 12. aprila 2018. godine od 15 do 17 sati na Šumarskom fakultetu, Zagrebačka br. 20, Sarajevo.

 Dobro došli na Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu!

Plakat Dani otvorenih vrata