Centralni-evropski program razmjene univerzitetskih studija – CEEPUS IIIU okviru realizacije Centralno-evropskog programa razmjene univerzitetskih studija – CEEPUS III, otvoren novi krug za dostavu aplikacija mreža u okviru kojih će se realizovati razmjene profesora i studenata u akademskoj 2015/2016. godini.

Rok za podnošenje aplikacija CEEPUS mreža, koje čine partnerske visokoškolske institucije, je 15. januar 2015. godine

Potrebne instrukcije o registraciji, kao i sve dodatne informacije biće dostupne putem kontakta: NCO BiH, gđa. Branka Avdibegović, email: branka.avdibegovic@mcp.gov.ba, br. telefona: +387 33 492 607, te na internet straniciwww.ceepus.info.