Brošura Kestenova osa šiškarica Dryocosmus kuriphilus Yasumaa

Uprava za zaštitu zdravlja bilja u BiH izdala je brošuru o kestenovoj osi šiškarici. Više možete pročitati na slijedećem linku:http://sfsa.unsa.ba/dokumenti/2015/kestenova-osa-leaflet.pdf