BAYHOST STIPENDIJE

BAYHOST (Bavarski univerzitetski centar za Srednju, Istočnu i Jugoistočnu Evropu) objavio je konkurs za stipendije - kursevi njemačkog jezika u 2018. godini u Bavariji, Njemačka. Stipendija uključuje školarinu, smještaj i obroke. Putni troškovi, osiguranje i viza nisu uključeni u ovu stipendiju i njih snosi kandidat. Molimo vas da ove informacije proslijedite zainteresovanim kandidatima.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Mogu se prijaviti studenti i mlađe nastavno osoblje sa svih studijskih disciplina sa visokoobrazovnih institucija navedenih zemalja (ispod).

 

POSEBNI USLOVI

 • Aplikanti moraju imati državljanstvo jedne od zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo*, BJR Makedonija, Crna Gora, Srbija, Slovenija i Ukrajina;
 • Aplikanti moraju biti studenti (upisani na studij u tekućoj godini) ili zaposleni (nastavno osoblje) na jednom od univerziteta iz navedenih zemalja;
 • U trenutku prijave na konkurs, studenti moraju imati završena najmanje dva semestra, kao i obezbijediti prepis ocjena položenih predmeta;
 • Aplikanti moraju obezbijediti dokaz o poznavanju njemačkog jezika, minimalan nivo B1;
 • Moraju biti stariji od 18 godina.

 

Napomena: Aplikanti koju su već koristili ovu stipendiju se ne mogu ponovo prijaviti.

 

POTREBNI DOKUMENTI

 • online prijavni formular koji je treba biti popunjen u potpunosti (molimo popunite obrazac koji je dostupan ovdje). Nakon toga dobijate kopiju online prijavnog formulara priloženog u pdf-u putem emaila kojeg trebate isprintati,
 • motivacijsko pismo o vašem učešću na kursu njemačkog jezika u Bavarskoj (1-2 stranice, na njemačkom ili engleskom jeziku),
 • CV na njemačkom ili engleskom jeziku sa skorašnjom fotografijom,
 • prepis ocjena uključujući i kratko objašnjenje sistema ocjenjivanja,
 • dokaz da ste trenutno upisani/zaposleni na visokoobrazovnoj instituciji,
 • fotokopija vašeg pasoša (za zemlje izvan EU),
 • dokaz o poznavanju njemačkog jezika na nivou B1 (bilo koji certifikat/pismo kojim se dokazuje vaš postignuti nivo znanja njemačkog jezika),

 

Dodatno: dokaz o stažiranju, dodatnim kvalifikacijama i/ili volontiranju (ovi dokumenti nisu obavezni, ali bi bilo dobro uključiti ih ako imate takvo iskustvo.)

 

Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji, uslovima prijave, kao i često postavljenim pitanjima možete naći ovdje.

 

ROK ZA PRIJAVU

Kandidati moraju poslati sve dokumente putem pošte BAYHOST-u do 26. marta 2018. godine

(što znači da dokumenti moraju biti do tog datuma u BAYHOST-u). Slanje faksom ili putem emaila neće biti prihvaćeno. Zakašnjele prijave također neće biti prihvaćene.

 

GDJE POSLATI DOKUMENTE?

Prijavu sa dokumentima šaljete na:

BAYHOST, Stichwort: „Sommersprachkursbewerbung“

UNIVERSITÄTSSTR. 31

93053 REGENSBURG

DEUTSCHLAND

 

Dodatne informacije o ljetnjim kursevima i procesu prijave dostupni su na web stranici:

http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html i na BAYHOST facebook profilu: https://www.facebook.com/Bayhost-555365254630705/.