70 GODINA ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

70 godina Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Međunarodni simpozij - „Čovjek – šuma – nauka“
10. – 12. oktobar/listopad, 2018. godine

 

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu sa zadovoljstvom Vas informiše da će se 10. – 12. oktobra/listopada 2018. godine u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), održati međunarodni simpozijum pod nazivom „Čovjek – šuma – nauka“, povodom 70 godina od osnivanja Fakulteta.

Obilježavanje 70 godina fakulteta

Deadline for abstracts is extended until 15.08.2018

Poziv za registraciju / Call for registration:

PEFOSS