2. Međunarodno savjetovanje “Šumsko inženjerstvo jugoistočne Evrope – stanje i izazovi”

2. Međunarodno savjetovanje “Šumsko inženjerstvo jugoistočne Evrope – stanje i izazovi”

 Članovi Katedre za iskorišćavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u periodu od 28. do 30. oktobra učestvovali su na 2. međunarodnom savjetovanju “Šumsko inženjerstvo jugoistočne Evrope – stanje i izazovi”. Savjetovanje je održano na Nastavnoj bazi Goč (Srbija) a organizator savjetovanja bila je Katedra za iskorišćavanje šuma sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Učestvovalo je preko 70 učesnika sa šumarskih fakulteta iz regiona te kolege iz privrede.