STIPENDIJE IZ ERASMUS+ PROGRAMA

Poštovani,

ovim putem dostavljamo ažuriranu listu trenutno dostupnih stipendija iz Erasmus+ programa, akcije International Credit Mobility za studente i nastavnike/saradnike:

 

-          Konkursi: trenutno su otvoreni sljedeći konkursi u okviru Erasmus+ programa (međunarodna kreditna mobilnost) na sljedećim partnerskim univerzitetima:

o   Univerzitet u Portu, Portugal (rok: 03.10.2016.)

o   Univerzitet Nova Lisboa, Portugal (04.10.2016.)

o   Univerzitet u Granadi, Španija (rok: 10.10.2016.)

o   Univerzitet u Lundu, Švedska (rok: 14.10.2016.)

o   Masaryk Univerzitet u Brnu, Češka Republika (rok je produžen: 15.10.2016.)

o   Univerzitet Matej Bel u Banskoj Bystrici, Slovačka (rok: 20.10.2016.)

o   Univerzitet u Groningenu, Nizozemska (rok: 21.10.2016.)

o   Univerzitet u Mariboru, Slovenija (rok: 04.11.2016.)

o   Univerzitet u Heidelbergu, Njemačka (rok 08.11.2016.)

o   Univerzitet u Saarlandu, Njemačka (rok: 18.11.2016.)

o   Univerzitet u Varšavi, Poljska (rok: 05.12.2016.)

o   Univerzitet u Marburgu, Njemačka (rok: 08.12.2016.)

Ovo su trenutno otvoreni konkursi, a biće ih još objavljenih u narednom periodu. Konkursi su objavljeni na web stranici http://www.erasmus-unsa.ba/konkursi/. U tekstu konkursa je naznačeno za koga su stipendije namijenjene, iznosi stipendija, tražena dokumentacija, te način prijavljivanja. Molimo vas da i ove informacije proslijedite vašim studentima i nastavnicima, te da podržite studente i akademsko/administrativno osoblje u prijavljivanju.

 

-          Google drive: s obzirom da još nemamo zajednički online software koji bi olakšao rad, komunikaciju kao i prikupljanje potrebnih informacija, ovim putem vas obavještavamo da smo otvorili Google drive. Google drive će sadržavati sve informacije koje se tiču međunarodne saradnje i implementacije mobilnosti, dokumente, kao i listu potpisanih sporazuma na nivou univerziteta i na nivou članica univerziteta. Na ovaj način ćete svi transparentno imati informaciju sa kojim univerzitetima imamo saradnju, te na koja studijska polja se ugovor odnosi. Molimo vas da u skladu sa napravljenim folderima unesete i Erasmus+ sporazume koje imate na nivou članica, a da dosad nisu postavljeni. Prodekani/koordinatori koji su nam dostavili svoje bilateralne Erasmus+ sporazume smo postavili. Pored sporazuma, tu je i lista dokumenata koja prati mobilnosti (ugovor o učenju, ugovor o mobilnosti, nominacijsko pismo, itd), a uključili smo vodiče (Erasmus+ Program Guide, Vodič kroz međunarodnu kreditnu mobilnost) kako biste na jednom mjestu imali potrebne informacije. Google drive ćemo nastaviti ažurirati, a pored Erasmus+, sadržavati će i ostale programe mobilnosti (CEEPUS, MEVLANA, i dr).

 

Google drive se nalazi na linku: https://drive.google.com/drive/folders/0B_oIvvCsQbQ7LXJ1YTFMUVE2Y3M?usp=sharing. Odlaskom na ovaj link biće potrebno da se logujete preko Gmaila (što znači da trebate otvoriti Gmail adresu, ukoliko istu nemate). Nakon što pošaljete request, odobricemo ulazak i samim time ćete imati na raspolaganju informacije iz ovog foldera (UNSA Međunarodna saradnja). Samo lica imenovana kao prodekani iili koordinatori/stručni saradnici za medjunarodnu saradnju mogu imati pristup. Razlog za ovu proceduru je zaštita podataka te razmjena materijala samo između članica univerziteta i Rektorata. Također vas molimo da link sačuvate na mjestu koje vam je lako dostupno kako biste mogli pristupiti po iskazanoj potrebi. Svaka sugestija je dobrodošla.