RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE PO SNPP-U U JANUARSKOM ROKU 2016. GODINE

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE PO SNPP-U ZA PRVI I DRUGI TERMIN JANUARSKOG ROKA 2016. GODINE

 

Tabela 1. Spisak predmeta za polaganje ispita po SNPP-u u I terminu januarsko-februarskog roka (18. 01. – 05. 02. 2016.)

Redni br.

Naziv predmeta

Broj prijavljenih

Datum

Termin i sala

1

Uređivanje šuma

7

19. 01. 2016.

10:00 h, Sala 303

2

Uzgajanje šuma

4

22. 01. 2016.

8:00 h, Sala 4

3

Fitocenologija sa tipologijom šuma/Fitocenologija

4

25. 01. 2016.

10:00 h,Kabinet 112

4

Prirast i prinos šuma

2

22. 01. 2016.

10:00 h, Sala 203

5

Dendrometrija

4

26. 01. 2016.

10:00 h, Kabinet 302

6

Šumski nasadi i melioracije

3

19. 02. 2016.

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

7

Tehnologija drveta

1

19. 01. 2016.

9:00 h, Kabinet 307

8

Pedologija

1

20. 01. 2016.

10:00 h, Kabinet 211

9

Šumarska entomologija/Entomologija

2

20. 01. 2016.

14:00 h, Sala 104

10

Fitopatologija

1

20. 01. 2016.

12:00 h, Sala 104

11

Uređivanje bujica

1

22. 01. 2016.

10:00 h, Kabinet 313

12

Dendrologija/Dendrologija egzote i kultivari

2

27. 01. 2016.

11:00 h, Kabinet 110

13

Fiziologija biljaka

1

19. 01. 2016.

11:00 h, Kabinet 217

14

Lovstvo

3

18. 01. 2016.

10:00, Sala 203

15

Ekonomika šumarstva/Ekonomika u hortikulturi

1

21. 01. 2016.

14:00 h,Sala 203

16

Iskorištavanje šuma - specijalni proizvodi

1

19. 01. 2016.

9:00 h, Kabinet 307

17

Zaštita šuma

1

20. 01. 2016.

14:00 h, Sala 104

 


 

Tabela 1. Spisak predmeta za polaganje ispita po SNPP-u u II terminu januarsko-februarskog roka (08. 02. – 20. 02. 2016.)

Redni br.

Naziv predmeta

Broj prijavljenih

Datum

Termin i sala

1

Uređivanje šuma

7

19. 02. 2016.

10:00 h, Sala 303

2

Uzgajanje šuma

7

08. 02. 2016.

11:00 h, Sala 220

3

Fitocenologija sa tipologijom šuma/Fitocenologija

3

15. 02. 2016.

10:00 h, Kabinet 112

4

Prirast i prinos šuma

2

08. 02. 2016.

10:00 h, Kabinet 301

5

Dendrometrija

4

10. 02. 2016.

10:00 h, Kabinet 302

6

Šumski nasadi i melioracije

2

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

U dogovoru sa predmetnim nastavnikom

7

Tehnologija drveta

1

16. 02. 2016.

9:00 h, Kabinet 307

8

Šumarska entomologija/Entomologija

1

04. 02. 2016.

10:00 h,

9

Lovstvo

1

09. 02. 2016.

10:00 h, Sala 203

10

Genetika sa oplemenjivanjem šumskog drveća

1

01. 02. 2016.

11:00h, Kabinet 218

11

Dendrologija/Dendrologija egzote i kultivari

1

03. 02. 2016.

11:00 h, Kabinet 110

12

Uređivanje bujica

1

15. 02. 2016.

10:00 h, Kabinet 313

 

 Prodekan za nastavu