Erasmus+ programi i projekti

u cilju boljeg informiranja o dostupnosti Erasmus+ programa i projekata, kao i bolje diseminacije informacija o međunarodnim projektima mobilnosti, ovim putem vas obavještavamo o sljedećim informacijama:

 

  1. Trenutno otvoreni konkursi na koje se mogu prijaviti studenti, akademsko i administrativno osoblje (prema raspoloživim stipendijama)za narednu akademsku godinu:
  2. Studenti:

                                                               i.      Univerzitet u Barseloni, Španija (rok: 13.06.2016.)

                                                             ii.      Univerzitet Aleksandar Ioan Cuza u Jašiju, Rumunija (rok: 17.06.2016.)

                                                            iii.      Univerzitet u Jyvaskyli, Finska (rok: 13.06.2016.)

                                                           iv.      Univerzitet u Saarlandu, Njemačka (rok: 24.06.2016.)

                                                             v.      Middle East univerzitet u Ankari, Turska (rok: 15.06.2016.)

  1. Akademsko i administrativno osoblje:

                                                               i.      Univerzitet u Barseloni, Španija (rok: 13.06.2016.)

                                                             ii.      Univerzitet Aleksandar Ioan Cuza u Jašiju, Rumunija (rok: 17.06.2016.)

                                                            iii.      Univerzitet u Saarlandu, Njemačka (rok: 24.06.2016.)

                                                           iv.      Middle East univerzitet u Ankari, Turska (rok: 15.06.2016.)

 

Više informacija o konkursima je dato na linku: http://www.erasmus-unsa.ba/aktuelne-stipendije/

 

  1. Uopštene informacije o Erasmus+ kreditnoj mobilnosti su date na linku: http://www.erasmus-unsa.ba/credit-mobility/ (učesnici, iznosi stipendija, putni troškovi, partneri i ostale informacije)

 

  1. Dokumentacija koju je potrebno pripremiti i dostaviti kako bi se naši studenti, nastavnici i saradnici prijavili na otvorene konkurse data je na sljedećem linku: http://www.erasmus-unsa.ba/potrebna-dokumentacija-erasmus/

 

4.       Erasmus+ dokumenti (Learning Agreement, Mobility Agreement) kao i UNSA dokumenti (Application form, Nominacijsko pismo, CEEPUS potvrda) odnosno njihova elektronska forma koju možete downloadovati (skinuti) se nalazi na linku: http://www.erasmus-unsa.ba/download/. Na ovom linku možete naći i brošure kao što su Zbirka uputa za mobilnosti, Study Programmes guide, Organizacija uspješne mobilnosti – vodič, Izvještaj o međunarodnoj saradnji, Vodič kroz sajam stipendija, te promotivne letke.