Vodiči za studij

U želji da studentima i osoblju Fakulteta olakšamo izvršavanje obaveza koje proizilaze iz odgovarajućeg studijskog programa na ovoj stranici objavljujemo vodiče (informativne pakete) koji sadrže pojedinosti o raspoloživim servisima na Fakultetu i studijskim programima I i II ciklusa.

Vodiči su objavljeni po odsjecima i aktuelnim studijskim programima koji su nastali u procesu prilagođavanja studija na Šumarskom fakultetu zahtjevima reforme u skladu sa Bolonjskim procesom.

Odsjek Šumarstvo - I ciklus studija

 
         Ovaj Vodič sadrži drugi (inovirani) program studija u skladu sa Bolonjskim procesom na odsjeku Šumarstvo koji se primjenjuje od akademske 2008/2009. godine. On sadrži važeći program studija za studente ovog smjera upisane 2008/2009.
Manje izmjene ovog programa izvršene su tokom 2009. godine, te je njegova verzija važeća za studente koji su upisali studij akademske 2009./2010. godine i naredne generacije studenata. 

Preuzmi dokument

Verzija 2008./2009.

Verzija 2009./2010.

     

Odsjek Hortikultura - I ciklus studija
  

  

      Ovaj Vodič sadrži drugi (inovirani) program studija u skladu sa Bolonjskim procesom na odsjeku Hortikultura koji se primjenjuje od studijske 2008/2009. godine. On sadrži važeći program studija za studente ovog smjera upisane 2008/2009. i narednih akademskih godina. 

Preuzmi dokument
     Odsjek Šumarstvo - II ciklus studija

   Ovaj Vodič pod nazivom Održivo upravljanje šumskim ekosistemima pripremljen je za prvu generaciju studija II ciklusa u skladu sa Bolonjskim procesom na odsjeku Šumarstvo, akademske 2008/2009. godine. On sadrži važeći program studija za studente ovog smjera upisane 2008/2009. i narednih akademskih godina. 

Preuzmi dokument
     


Odsjek Hortikultura - II ciklus studija
   

 Ovaj Vodič pod nazivom Pejsažna arhitektura pripremljen je za prvu generaciju studija II ciklusa u skladu sa Bolonjskim procesom na odsjeku Hortikultura, studijske 2008/2009. godine. On sadrži važeći program studija za studente ovog smjera upisane 2008/2009. i narednih akademskih godina.