Upute autorima

 

Redakcija Časopisa poziva autore da dostave svoje radove, članke i priloge na objavljivanje.
Radovi trebaju biti pripremljeni u skladu sa uputama koje možete preuzeti preko sljedećih linkova: 
Upute autorimaInstructions for authors