Studij III ciklusa - Ph.D.

Doktorski studij u skladu sa Bolonjskim procesom je studij III ciklusa. Ovaj studij traje tri godine (šest semestara). U školskoj 2013/2014 je primljena Prva generacija studenata III ciklus studija. 

Oglašavamo Izvještaj Komisije za prijem studenata na III ciklus studija/doktorski studij Šumarskog fakulteta u Sarajevu u studijskoj 2013/2014, kao i Odluku Vijeća doktorskih studija. Dokumente možete preuzeti preko niže postavljenih linkova:
Izvještaj komisije 
Odluka komisije