Stipendije

Konkursi za stipendije ...
Na ovoj stranici objavljivaćemo konkurse za stipendije koji nam budu proslijeđeni od potencijalnih finasijera ili po saznanju iz drugih izvora.

Informacije o stipendijama i sličnim aktivnostima objavljuju se i na drugim web stranicama (univerziteti, ministarstava, udruženja i sl.) zbog čega pozivamo naše studente da ih češće posjećuju.

Preporučujemo Vam da posjetite i niže navedene stranice:

Zanimaju vas: studentski krediti, papirologija za upis na fakultet, stipendije, smještaj za studente, studentska putovanja, studentska udruženja i organizacije, brucošijade, itd. Naš glavni cilj je pružiti najkorisnije, najaktuelnije novosti studentima i mladima u našoj zemlji, ali i šire. Zato posjetite nas ...
Posjeti

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnose, između ostalih i na: nostrifikaciju i ekvivalenciju inostranih školskih svjedodžbi i diploma, standarde i normative za visoko obrazovanje, učenički i studentski standard i td. Posjetite nas ...
Posjeti

Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo je organ državne uprave Kantona Sarajevo, koji vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, koji se odnose na nadležnosti Kantona Sarajevo u oblasti obrazovanja i nauke. Posjetite nas ...
Posjeti

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Tuzlanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose, pored ostalog, i na: srednje, više i visoko obrazovanje, praćenje i poboljšane učeničkog i studentskog standarda i td. Posjetite nas ...
Posjeti

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u svom sastavu ima Sektor za nauku i obrazovanje koji vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koje se odnose na nadležnosti Kantona u oblastima obrazovanje i nauke. Posjetite nas i saznajte više o našim aktivnostima ...
Posjeti

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona vrši, pored ostaloga: upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje i provođenje obrazovne politike, regulisanje i obezbjeđenje uslova za obrazovanje, obezbjeđenje uslova za smještaj učenika i studenata i učešće u rješavanju pitanja njihovog standarda i td. Posjetite nas ...
Posjeti

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose, pored ostalog, i na visoko obrazovanje. Posjetite nas ...
Posjeti

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednje-bosanskog kantona obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose, pored ostalog, i na visoko obrazovanje. Posjetite nas ...
Posjeti

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske obavlja poslove utemeljene Zakonom o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave. Posjetite nas ...
Posjeti

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke obavlja upravne i druge stručne poslove koji se, pored ostalog, odnose i na: visoko školstvo, sudjelovanje u donošenju nastavnih planova i programa za visokoškolske ustanove, razvoj športa, tehničke i tjelesne kulture kao i druge poslove za koje je nadležno.
Posjeti

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose, pored ostalog, i na: predškolski i osnovni odgoj i obrazovanje, srednje, više i visoko obrazovanje, praćenje i poboljšanje učeničkog i studentskog standarda, praćenje i podržavanje sportista i sportskih udruženja od interesa za Kanton, ...
Posjeti

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u svom sastavu ima odjeljenje za visoko obrazovanje koje obavlja poslove iz ove oblasti. Posjetite stranicu Ministarstva i saznajte više o aktuelnostima.
Posjeti