Saradnja sa drugima

Šumarski fakultet U Sarajevu ima dobru saradnju sa srodnim fakultetima u Evropi i susjednim zemljama. Zahvaljujući, između ostalog, i njihovoj pomoći za realtivno kratko vrijeme uspjeli smo obnoviti naše kadrove, opremiti laboratorije, dopuniti bibliotečki fond, učestvovati u zajedničkim projektima i predstaviti šumarstvo i hortikulturu naše zemlje široj javnosti.

Šumarski fakultet danas članica je nekoliko domaćih i međunarodnih stručnih i naučnih organizacija. Više o ovim organizacijama u narednom periodu.