Publikacije

Ovdje mozete pregledati publikacije čiji je izdavač ili suizdavač Šumarski fakultet u Sarajevu.

Safet Gurda: "Tehnologija drveta", Udžbenik, 1999. godine.


Branimir Jovanović, Safet Gurda,Jusuf Musić, Muhamed Bajrić, Ahmet Lojo, Azra Čabaravdić: "Šumska biomasa -potencijalni izvor obnovljive energije u Bosni i Hercegovini", Monografija, 2005. godine.


Safer Međedović, Aida Parić, Fatima Pustahija, Jasmina Hindija:"Uvod u biljnu fiziologiju", Laboratorijski priručnik, 2006.godine.


Ćemal Višnjić, Besim Balić,Sead Vojniković, Faruk Mekić: "Meliorativna kategorizacija izdanačkih bukovih šuma na području kantona Sarajevo", Šumarski fakultet 2016 godine.
Publikaciju možete pročitati na linku ispod:
http://sfsa.web.ba/dokumenti/2016/Visnjic et al 2016.pdf