Pravilnik o radu uredništva i redakcije časopisa

Sa ovoga linka možete preuzeti Pravilnik o radu uredništva i redakcije časopisa "Radovi Šumarskog fakulteta u Sarajevu":

Pravilnik  (PDF)