Postdiplomski studij

Ovaj studij realizuje se po nastavnom Planu i programu iz 1998/1999. godine. Traje dvije godine (četiri semestra). Aktuelno je raliziranje ovog programa u pogledu nastave za studente upisane po Konkursu iz 2008. godine.

Sve započete obaveze po ovom Planu i programu moraju se okončati najkasnije do 30. 09. 2015. godine. Po ispunjenju svih obaveza predviđenih Planom i programom studija stiče se zvanje magistar nauka iz oblasti studija koji je pohađan.

Planom i programom studija obuhvaćene su slijedeće oblasti:

  • Ekologija šuma
  • Podoblasti: Pedologija, Dendrologija i Fitocenologija
  • Uzgajanje šuma
  • Zaštita šuma
  • Ekonomika i organizacija šumarstva
  • Iskorišćavanje šuma
  • Šumske komunikacije
  • Uređivanje šuma na tipološkim osnovama
  • Lovstvo

Pravilima i programom studija za pojedine oblasti detaljnije su precizirane obaveze studenta tokom studija. Pored ostalih obaveza, studij podrazumijeva izradu magistarske teze i njenu javnu odbranu.