Organi Fakulteta

Prema Pravilima Šumarskog fakulteta organi upravljanja, nadzora i rukovođenja su: Vijeće fakulteta i Dekan.

VIJEĆE FAKULTETA

Vijeće fakulteta je stručni organ Fakulteta kojeg sačinjavaju svi nastavnici, pet predstavnika asistenata i tri predstavnika studenata. 

DEKAN
Organ rukovođenja na Fakultetu je dekan. Dekan se imenuje iz reda nastavnika u zvanjima redovni ili vanredni profesor. Imenuje ga i razrješava Upravni odbor Fakulteta.

Dekan Fakulteta u mandatu 2016-2020 je prof. dr. Mirza Dautbašić

Na prijedlog Dekana, Upravni odbor imenuje tri prodekana. Aktuelni prodekani su:

Prodekan za nastavu, prof. dr. Dževada Sokolović
Prodekan za NIR i finansije, prof. dr. Faruk Bogunić i
Prodekan za međunarodnu saradnju, prof. dr. Sead Vojniković


Za direktora instituta je imenovan prof. dr. Ahmet Lojo.