Obrasci za studente

A.   Prijava teme završnog rada I ciklusa
     
  Oba odsjeka  
     
     
   
   
     
     
  B. Odbrana završnog rada  
     
   
   


A.   Prijava teme završnog rada II ciklusa
     
  Oba odsjeka  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 B. Izjave uz finalnu verziju završnog rada

              Izjava o autentičnosti radova

              Izjava o istovjetnosti