Mogućnost studiranja kod drugih

Univerzitet u Sarajevu potpisao je sporazume o saradnji sa mnogim vodećim univerzitetima u Svijetu. Zahvaljujući ovoj aktivnosti stvaraju se pretpostavke za studiranje na šumarskim i srodnim fakultetima ovih ustanova.

Više o mogućnostima i procedurama odlaska na studij na drugu ustanovu objavićemo uskoro. U međuvremenu, o ovoj temi možete se informisati na www.unsa.ba