Informacije za buduće studente

Upis studenata na studij I ciklusa, 2013/2014. godina
Konkurs - upis na I ciklus studija

24. 06. 2013. godine

Objavljujemo da je raspisan Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2013/2014. Sve neophodne informacije vezane za Konkurs se mogu preuzeti na slijedećim linkovima:

Konkurs (MS Word)

Odluka o prijemu studenata (MS Word)

Obavještenje o neophodnim dokumentima za prijavu na Konkurs (MS Word)07. 06. 2013. godine

Raspored pripremne nastave koja ce se odrzati od 10.06-14.06.2013.godine.

Raspored pripremne nastave (MS Word)Upis studenata na studij I ciklusa, 2012/2013. godina

Konkurs- upis I ciklus

Objavljujemo Konkurs za upis studenata u I godinu I ciklusa studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu i to:
- odsjek Šumarstvo 80 kandidata + 5 strana državljanina i
- odsjek Hortikultura 30 kandidata + 5 strana državljanina.
Tekst Konkursa možete preuzeti preko sljedećeg linka:.
Konkurs - upis I - 2012./2013.

Prijave na Konkurs za upis podnose se Studentskoj službi Fakulteta do 29. juna 2012. godine.

Uz Prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija prilažu se sljedeći dokumenti:

zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,
originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),
originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o državljanstvu,
druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima i
uplatnica u iznosu od 40 KM ---uplatiti na račun Šumarskog fakulteta u Sarajevu broj 3389 0022 0792 8948
Kriteriji za upis detaljno su obrazloženi u Konkursu.

Objavljujemo Odluku i Rang listu kandidata za upis u I godinu studija na odsjecima Šumarstvo i Hortikutlura. Dokument možete preuzeti preko niže postavljenog linka (PDF).
Odluka i rang listama I upisni rok - 2012./13.
Objavljujemo i Obavještenje o upisu kandidata koje možete preuzeti preko sljedećeg linka (MS Word)
Obavještenje o upisu kandidata

PRIPREMNA NASTAVA ...

Šumarski fakultet u Sarajevu organizuje pripremnu nastavu za polaganje kvalifikacionog ispita iz matematike i biologije za upis studenata u I (prvu) godinu u školskoj 2012/2013.godini.. Više informacija možete saznati iz dokumenata:
Pripremna nastava (MS Word)
Raspored sati nastave (MS Word)

Promotivne aktivnosti

Osnovne informacije o Fakultetu i studiju I ciklusa možete saznati iz PDF prezentacije (3,8 MB). Ovaj dokument možete preuzeti preko ovog linka.

Poster o Fakultetu preuzmite preko ovog linka (PDF, 4,45 MB).

Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila (vidi informacije pod \"kontakt\"). Onima kojima nije problem posjetiti nas preporučujemo da dogovore termin za razgovor i razgledanje Fakulteta.

Upis studenata na studij II ciklusa, 2012/2013. godina

Konkurs za upis studenata na II ciklus studija (Održivo gospodarenje šumskim resursima i Pejsažna arhitektura) kao dio jedinstvenog konkursa koji raspisuje Univerzitet u Sarajevu očekujemo krajem studijske 2011-2012. godine.
Tekst Konkursa, kada bude objavljen, moći ćete preuzeti preko sljedećeg linka.
Konkurs II ciklus 2012./2013.