Historijat Fakulteta

Studij šumarstva u BiH omogućen je osnivanjem Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Sarajevu, 23. decembra 1948. godine (Zakon o osnivanju donijela je Narodna skupština NRBiH). Studenti iz BiH i krajeva Jugoslavije koji prirodno gravitiraju Sarajevu, nastavili su, prethodno započeti studij u Beogradu i Zagrebu, u ljetnom semestru 1949. godine na Šumarskom odsjeku Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Poljoprivredno-šumarski fakultet sa dva odsjeka (Poljorivredni i Šumarski) razvijao se je zajedno punih deset godina. Za to vrijeme zabilježeno je značajno kadrovsko i materijalno jačanje obje cjeline Fakulteta.

Prvi diplomirani inženjeri šumarstva u Sarajevu promovirani su 1953. godine.

Izmjenama Zakona o Univerzitetu u Sarajevu 1958. godine osnovani su Poljoprivredni i Šumarski fakultet u Sarajevu kao samostalne članice Univerziteta.

Prva doktorska teza na Šumarskom fakultetu u Sarajevu odbranjena je 1959. godine. Zvanje doktora nauka stekao je Vitomir Stefanović, odbranivši tezu pod naslovom: Tipovi šuma bijelog bora na području krečnjaka istočne Bosne.

Osnivanjem Mašinskog fakulteta u Sarajevu, preovladalo je mišljenje da se Drvno-industrijski odsjek, koji se do tada razvijao na Šumarskom fakultetu, izdvoji i dalje razvija na Mašinskom fakultetu. Ova odluka je i provedena odgovarajućim izmjenama statuta dva navedena fakulteta krajem 1961. godine.

Edukacija šumarskih inženjera na Fakultetu bila je, jedno kraće vrijeme, organizovana po usmjerenjima. Od ove prakse brzo se odustalo i ponovo prešlo na edukaciju šumarskog inženjera općeg profila.

Prva magistarska teza odbranjena je na Šumarskom fakultetu u Sarajevu 1972. godine. Zvanje magistra nauka stekao je Nikola Janjić odbranivši tezu pod naslovom: Javljanje svojte Populus tremula Freynu (Herv) i srodnih oblika u evropsko-zapadnoazijskoj populaciji jasike (P. tremula L.), njihove morfološke i sistematske karakteristike i spontana hibridizacija.

Tokom agresije na BiH, okupacijom dijela Sarajeva gdje se nalazi glavna zgrada Šumarskog fakulteta, privremeno je onemogućena nastava a objekat izložen organiziranoj pljački i devastaciji. I nastavni objekti Fakulteta na Igmanu, Trebeviću i Slatini su u potpunosti opljačkani i razoreni. Pored ogromnih materijalnih gubitaka, u ratnim godinama Fakultet ostaje i bez nekoliko svojih upolenika, penzionera i studenata. Poginuli su: prof. dr. Hamza Dizdarević, prof. dr. Vitomir Stefanović, Luka Miloslavić, šum. tehničar, Zdravka Joksimović, šum. tehničar; te studenti: Adnan Midžić, Igor Bošnjak, Haris Čampara, Albin Bajrambašić, Ramiz Jamaković, Safet Praštalo, Osman Tabaković i Sanjin Panjeta. Kolektiv Fakulteta im i ovom prigodom odaje dužno poštovanje.

U ratnim godinama Fakultet je održavao nastavu na Vetereniraskom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, Građevinskom fakultetu, Farmaceutskom fakultetu te objektima "ŠIPAD" i Šumarstvo "Bistrica".

Deblokadom Sarajeva i reintegracijom njegovih dijelova zgrada Fakulteta u Ul. Zagrebačka 20. ponovo postaje dostupna. Od tada, 19. marta 1996. godine, započinje njena obnova i obnova nastavnih objekata "Čavle" na Igmanu i "Arboretum" na Slatini.

Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu i Rješenjem Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku od studijske 1996/1997. godine, edukacija studenata na Fakultetu se realizuje na dva odsjeka: Šumarstvo i Hortikultura.

Reformom visokog obrazovanja u BiH od studijske 2005/2006. godine na Fakultetu počinje realizacija studijskih programa I ciklusa u skladu sa Bolonjskim procesom. Završetkom studijske 2007/2008. godine jedanaest polaznika studija I ciklusa (Bachelor) na odsjeku Šumarstvo i tri na odsjeku Hortikultura steklo je zvanje Bachelor šumarstva, odnosno Bachelor hortikulture.

Studijske 2007/2008. godine na Fakultetu, kao jednoj od partnerskih institucija, započeo je međunarodni studij II ciklusa (Master) iz oblasti Šumarske politike i ekonomike na, engleskom jeziku (FOPER). Ovaj studijski program realizuje se u saradnji sa šumarskim fakultetima i institutima iz Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Program je finansiralo Ministarstvo spoljnih poslova Vlade Finske a realizirao Evropski institut za šumarstvo (EFI). Prvi završni radovi (master teze) ovog studija odbranjene su u aprilu 2009. godine na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Tokom 2008. godine upriličeno je nekoliko manifestacija u okviru obilježavanja 60. godina Fakulteta.

Studijske 2008/2009. godine na Fakultetu počinju dva studjska programa II ciklusa, na zvaničnim jezicima BiH: Održivo upravljanje šumskim ekosistemima i Pejsažna arhitektura. Polaznici ovog studija su studenti Fakulteta koji su uspješno okončali I ciklus obrazovanja. Tokom studijske 2010/2011. godine prvih šest polaznika studija II ciklusa na odsjeku Šumarstvo i tri polaznika na odsjeku Hortikultura steklo je zvanje Magistar struke iz navedenih oblasti.

Studijske 2013/2014. godine započinje i studijski program III ciklusa.