Diplomski studij

Ovaj studij realizuje se po nastavnom Planu i programu iz 1996/1997. godine. Traje četiri godine (osam semestara). Fakultet nakon reforme visokog obarzovanja i uvođenja studija u skladu sa Bolonjskim procesom ne upisuje studente po ovom programu od studijske 2005/2006. godine. Nastava se izvodi samo za zatečene studente. Sve obaveze po ovom Planu i programu moraju se okončati najkasnije do 31. 12. 2013. godine.