Broj 2 - godina 2010.

U broju 2, 2010. godine objavljujemo ...


Sadržaj

Ballian Dalibor:
GENETIC DIVERSITY OF FORESTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
Genetička raznolikost šuma u Bosni i Hercegovini
(preuzmi članak - PDF)

Gurda Safet, Bajrić Muhamed, Musić Jusuf, Ballian Dalibor:
VARIJABILNOST VOLUMNOG UDJELA 1-3 REDNIH DRVNIH TRAKOVA U DEBLU I GRANAMA OBIČNE BUKVE (Fagus silvatica L.)
Variability of volume proportion of 1 – 3 seriate wood rays in beech stems and branches (Fagus silvatica L.)
(preuzmi članak - PDF)

Tahirović Azra, Čopra-Janićijević Amira, Kalcher Kurt :
RAZVOJ METODE ZA SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE ARSENA
Development of a method for the spectrophotometric determination of arsenic
(preuzmi članak - PDF)

Ibrahimspahić Aida, Balić Besim, Lojo Ahmet:
DEBLJINSKA I VISINSKA STRUKTURA JEDNODOBNIH ZASADA CRNOG BORA (Pinus nigra Arn.) NA KARBONATNIM SUPSTRATIMA U BOSNI
Diameter and height structures in even aged stands of Austrian pine (Pinus nigra Arn.) on carbonate substrates in Bosnia
(preuzmi članak - PDF)

Višnjić Ćemal:
VARIJABILNOST NEKIH MORFOLOŠKIH SVOJSTAVA 16 PROVENIJENCIJA EVROPSKE BUKVE (Fagus sylvaticaL.)
Variability of some morphological characteristics of 16 provenience of the European beech (Fagus sylvatica L.)
(preuzmi članak - PDF)

Mataruga Milan, Isajev Vasilije, Ilić Bojan, Cvjetković Branislav:
ZNAČAJ GENETIČKIH MELIORACIJA U SJEMENSKIM SASTOJINAMA HRASTA KITNJAKA (Quercus petraea/Matt/Liebl) U SVJETLU KLIMATSKIH PROMJENA
The importance of genetic melioration in seed stands of Sessile oak (Quercus petraea / Matt / Liebl) in the light of climate change
(preuzmi članak - PDF)

Fazlić Samir, Avdibegović Mersudin, Marić Bruno, Delić Sabina, Muslimović Đevad:
ZAHTJEVI STANOVNIŠTVA U KANTONU SARAJEVO PREMA ŠUMI
Demands of Canton Sarajevo population towards forests
(preuzmi članak - PDF)

Selmanagić Bajrović Amila, Avdibegović Mersudin:
ADVOCACY COALLITIONS AS AGENTS OF CHANGE IN CLIMATE CHANGE POLICY MAKING – A CASE STUDY OF BOSNIA-HERZEGOVINA
Koalicione mreže zagovornika kao podsticajni agenti u izradi politike klimatskih promjena u Bosni i Hercegovini
(preuzmi članak - PDF)