Broj 1 - godina 2014

U broju 1, 2014. godine objavljujemo: 


Sadržaj

Dževada Sokolović, Muhamed Bajrić, Velid Halilović, Jusuf Musić:
Održavanje šumskih kamionskih puteva na Šumskogospodarskim područjima Kantona Sarajevo 
THE MAINTENANCE OF FOREST TRUCK ROADS IN FOREST MANAGEMENT REGIONS OF SARAJEVO CANTON
(preuzmi članak - PDF)

Neđad Bašić, Eldin Selimović, Fatima Pustahija:
Morfološka identifikacija nothovrste Alnus X pubescens Tausch. i njena nova nalazišta u Centralnoj Bosni
MORPHOLOGICAL IDENTIFICATION OF NOTHOSPECIES ALNUS X PUBESCENS TAUSCH.
AND THEIR NEW LOCALITIES IN CENTRAL BOSNIA 
(preuzmi članak - PDF)

Azra Čabaravdić, Besim Balić, Merisa Osmanović, Admir Avdagić:
Procjena prostornog rasporeda drvne produkcije u visokim šumama na Igmanu 
ESTIMATION OF WOOD PRODUCTION SPATIAL DISTRIBUTION IN THE HIGH FOREST ON IGMAN MOUNTAIN
(preuzmi članak - PDF)

Adi Vesnić, Rifat Škrijelj:
Biodiverzitet i varijabilnost vrsta roda Messor forel, 1890 (Hymenoptera, Formicidae) mediteranskog dijela Bosne i Hercegovine
BIODIVERSITY AND VARIATION IN SPECIES OF THE GENUS MESSOR FOREL, 1890 (HYMENOPTERA, FORMICIDAE)
IN THE MEDITERRANEAN PART OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
(preuzmi članak - PDF)

Ramiz Salkić, Sadbera Trožić-Borovac, Mehdin Selimović, Rifat Škrijelj, Dubravka Hafner:
Ekološki status rijeke Drinječe
ECOLOGICAL STATUS OF RIVERS DRINJAČA
(preuzmi članak - PDF)

Mirna Krpo:
Tipologija kulturnog pejzaža – mostovi Osmanskog perioda u slici kulturnog pejzaža
TYPOLOGY OF CULTURAL LANDSCAPE - BRIDGES OF OTTOMAN PERIOD IN PICTURE OF CULTURAL LANDSCAPE
(preuzmi članak - PDF)